Om JSB

Jakobstads sångarbröder

Vi som är Jakobstads Sångarbröder är ett femtiotal glada amatörer, som samlas varje vecka hela vintern för att sjunga och umgås. Ingen av oss lever på musiken, knappt hälften kan läsa noter. Ändå övar vi traditionell kvartettsång och uppträder regelbundet under hela året, både på hemorten och ute i världen.

Hur är detta möjligt?

Men det är ju just det som är amatörmusik. Tillräckligt medfödd begåvning och goda ledare. Vi gör en cocktail av dirigenternas kunskap, våra röster och den gemensamt framtagna repertoaren. Samtidigt har vi roligt tillsammans. Bäst är vi på måndagskvällarnas kaffepauser.

Vi samlas regelbundet under vinterhalvåret, alla måndagskvällar från slutet av augusti till början av maj. Platsen är Svenska Gården i Jakobstad, adressen Herrholmsgatan 18. Övningarna börjar kl 18.45 och vi håller på ett par timmar, med den berömda pausen i mitten.

Vill du komma med? Kom då en måndag strax före 18.45 till Svenska Gården. Fråga efter dirigenten eller ordföranden, om du inte känner dem från tidigare. Du kan också på förhand ta kontakt med vår ordförande och komma överens om hur du börjar i kören.

Varje ny medlem har en kort pratstund i enrum med dirigenten eller en medlem ur musiknämnden. Tillsammans kollar de i vilken av de fyra stämmorna han passar in. Tag det med ro, det är inget sångprov. Det räcker med att vara karl och ha tillräckligt gehör. Resten kommer under åren med kören!

Repertoar

Jakobstads Sångarbröder har en mångsidig repertoar passande för olika tillfällen. Kören speglar medlemmarnas intressen. För det mesta sjunger vi på svenska som är körens arbetsspråk. Naturligtvis uppträder vi även med finska sånger, vi bor ju i Finland. Under årtiondena har kören sjungit på många språk som norska, danska, engelska, tyska, lettiska och latin.

Den traditionella manskörsmusiken är stommen. Den som garanterar att sångare från olika körer alltid har något gemensamt. Men vi är stolta över vår kyrkosångstradition. Jakobstads Sångarbröder har en levande sakral repertoar, utan att fördenskull vara kyrkokör. Vi tycker kyrkomusiken är vacker och stämningsfull.

Lokalt producerad körmusik är en annan av våra rikedomar. Vår nejd har danat många goda diktare och musiker. Att sjunga med upphovet i salongen är alltid en högtid. Liksom att ute i världen visa att just så här fin musik skrivs i vår egen hembygd. Modern manskörsmusik är vår akilleshäl, den är för svår för oss amatörer. I stället har vi varje år nya arrangemang av dagens populärmusik. Ett gott arrangemang ger ofta stycket nya dimensioner, samtidigt som både sångarna och publiken känner igen sig, kanske minns dansen, kramen eller kyssen.